Betingelser

1. INTRODUKTION OG VORES ROLLE

 

1.1

Organisationens juridiske navn: SimplexWeb

CVR-nummer: 27 72 16 05

 e-mail adresse: kontakt@simplexweb.dk

web-adresse: www.SimplexWeb.dk

Beliggenhed: Medeavej 21, 7100 Vejle.

1.2

Uanset hvilken del af hjemmesiden for SimplexWeb.dk, du går ind på, tilkendegiver du, at du accepterer disse hjemmesidevilkår. Hvis du ikke accepterer hjemmesidevilkårene, skal du forlade hjemmesiden øjeblikkeligt.

1.3

SimplexWeb.dk kan ændre disse hjemmesidevilkår når som helst. Du bør løbende besøge hjemmesiden, for at se de gældende hjemmesidevilkår, eftersom de er bindende for dig. Du vil være underlagt de politikker, vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du bestiller produkter hos os.

1.4

Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse hjemmesidevilkår, og at de overholder dem.

 

2. PRIS OG BETALING

 

2.1

Alle priser nævnt på dette websted er i danske kroner og ekskl. 25% moms, med mindre andet er nævnt.

2.2

På dette websted kan der betales med følgende betalingsmidler:

 • Bank overførsel.

2.3

Betaling af hjemmesider og webshops, sker af 2 omgange. 1/2 betaling ved aftalens indgåelse og 1/2 betaling når hjemmesiden er godkendt og på SimplexWebs server.

2.4

SimplexWeb kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling. Gebyret vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages, samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på dette websted og på alle kvitteringer fremsendt.

2.5

Som køber af en hjemmeside hos SimplexWeb, er det på intet tidspunkt tilladt at videresælge designet af din hjemmeside eller selve hjemmeside du har købt.

3. ABONNEMENTSVILKÅR

Såfremt at købet er et kontinuerligt abonnement er følgende vilkår gældende.

3.1

Det er en forudsætning for købet, at vi modtager din betaling 1 år forud. Ved start på ny betalingsperiode vil du modtage en ny regning.

3.2

Du vil senest 10 dage inden hver betaling modtage et brev eller email, som fortæller dig, hvor meget du skal betale.

3.3

Kvittering for betaling sendes via email.

3.4

Når du tilmelder dig, accepterer du hernævnte vilkår og salgsbetingelser.

3.5

Dit abonnement kan du til enhver tid stoppe med 3 måneders varsel, ved at kontakte SimplexWeb.dk. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer IKKE blive tilbagebetalt. SimplexWeb.dk kan kan til enhver tid opsige abonnementer med en måneds varsel.

Ved købe af ny hjemmeside vil et abonnement være bundet et år.

3.6

Modtager vi ikke din betaling til seneste betalings dato forbeholder SimplexWeb sig retten til at lukke dit abonnement.

3.7

Med i en abonnementsaftale leverer SimplexWeb:

 • CMS licens for et år
 • Webhotel
 • Optil 4 webmails
 • En designet og implementeret hjemmeside.
 • Fri support.

3.7

Der følger ikke fri ubegrænset trafik med i aftalen. Hvis kunden bruger for meget trafik, for eksempel hvis kunden har en tjeneste, hvor der kan downloades musik eller billeder, vil SimplexWeb tage forbehold for at opsige hjemmeside aftalen før tid. SimplexWeb vil altid kontakte kunden, inden dette sker. SimplexWeb forbeholder sig ret til at opløse et indgået samarbejde omkring en opgave, hvis opgaven viser sig at være større end forventet og estimeret. Hvis dette sker, vil SimplexWeb ikke fakturere kunden for det udførte arbejde.

3.8

Ved opsigelse af abonnement, nedtages alle services tilknyttet domænet.

 

4. FORTRYDELSESRET

 

4.1

Efter at køber har godkendt designet af hjemmesiden påbegynder Simplexweb.dk udarbejdelsen af hjemmesiden, hvorefter at købet af hjemmesiden ikke kan fortrydes.

Hjemmesiden betales først efter levering. Når hjemmesiden er godkendt og betalt af køber kan købet ikke refunderes.

4.2

Abonnement kan opsiges med 3 måneders varsel. Restende forudbetalt abonnement refundes IKKE.

5. PERSONOPLYSNINGER

 

5.1

Når brugeren klikker rundt på dette websted, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren.

5.2

De oplysninger, du giver, behandles med fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af dine køb hos SimplexWeb.dk samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

5.3

Som registreret bruger Hos SimplexWeb.dk har du altid mulighed for at få indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

5.4

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden.

5.5

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form eller på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

 

5.6

Vi benytter os af Google Adwords og Analytics sporing. Vi garanterer at dine personligeoplysninger aldrig vil blive videresolgt eller brugt på uansvarlig vis på noget tidspunkt.

 

6. NYHEDSBREVE

 

6.1

Nyhedsbreve udsendes via e-mail til den e-mailadresse kunden har oplyst.

6.2

Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet ved at slette sin profil eller framelde sig nyhedsbreve enten via link i mailen eller på brugerens profil.

 

7. COOKIES

7.1

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen “Funktioner” – “Internetindstillinger” – “Slet cookies”.

 

8. TEKNIKSKE KRAV TIL BRUGERENS COMPUTERUDSTYR

8.1

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux). Det kan forekomme at ældre versioner af ovenstående browsere ikke understøtter alle funktioner på vores hjemmesider.

9. ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

9.1

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af dette websted.

10. FORBEHOLD

10.1

SimplexWeb.dk tager forbehold for taste og prisfejl.

10.2

SimplexWeb.dk er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

11.1

SimplexWeb.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dette websted (Simplexweb.dk), herunder garanterer vi ikke og indestår i intet tilfælde for,- 
at en hjemmesiden Simplexweb.dk ikke opfylder brugerens forventninger og behov.- 
at dette websted og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

11.2

SimplexWeb.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af nedbrud eller fejl ved en annoncetekst, foto eller andet.

11.3

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af dette websteds ydelser samt forlade hjemmesiden.

11.4

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar.

11.5

SimplexWeb påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af SimplexWebs ydelser på dette websted eller vore leverandøres.

11.6

Selvom SimplexWeb tilstræber at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. SimplexWeb kan foretage ændringer til materialet på denne hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på denne hjemmeside kan være forældet, og SimplexWeb forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som brugeren har leveret og viser på denne hjemmeside, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

12. HJEMMESIDEDESIGN

12.1

Aftaler omkring nyt design indeholder med mindre andet er aftalt:

 • 
Grafisk design af hjemmesiden jf. designudkast eller aftale.
 • Opsætning af aftalt funktionalitet jf. “funktionalitets dokument” eller aftale.
 • Opsætning hjemmeside på aftalt domæne.

12.2

Følgende er til eksempel ikke Inkluderet i et design:

 • funktionalitet ud over hvad der aftales med designer.
 • 
Kreation af indhold (tekster).

12.3

Faktura fremsendes når designudkast er godkendt af køber. Opgaven er dermed ikke afsluttet, blot fordi der kommer en faktura. Rettelser med mere kan fortsat fremsendes indtil designudkast og funktionalitet er aftalt.

12.4

Et design betragtes som afsluttet når designet er lagt online på din hjemmeside, i det omfang designet repræsenterer det af kunden godkendte designforslag.

12.5

Rettelser til design der kommer efter godkendelse af designudkast, vil som udgangspunkt ikke indgå i hjemmeside prisen og vil kræve en ny  af denne seperat aftale.

12.6

Efterfølgende rettelser vil derfor anses som en ny sag/opgave.

12.7

Billeder og grafiske elementer på et design kan være underlagt ophavsretslige betingelser og kan dermed ikke forventes at kunne leveres som selvstændige objekter. Oftest er de licenser SimplexWeb køber begrænset til anvendelse i et samlet design og kun til websider. Ønsker man disse billeder frikøbt kan der rettes henvendelse til SimplexWeb som vil oplyse om, hvor det pågældende billede er købt således at licens med mere kan frikøbes af kunden.

 

13. REDELEGERINGER

13.1

SimpleWeb står som udgangspunkt ikke for redelegering med mindre dette er specifikt aftalt.

13.2

Skal SimplexWeb foretager redelegering gøres dette via DK Hostmaster.

13.3

SimplexWeb ejer eller betaler på intet tidspunkt for domænet, der dermed altid er kundens ansvar.

 

14. KLAGER OG REKLAMATIONER

14.1

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til SimplexWeb.dk på dette websted under “Kontakt Os”.

14.2

Ønsker kunden at annulere en indgået aftale og har kunden indbetalt et forskud til hjemmesiden, forbeholder SimplexWeb sig retten til at tilbageholde et beløb svarende til den arbejdsindsats, der er lagt på hjemmesidden.

14.3

Ønsker kunden kunden at annulere en indgået aftale hvor der indbetalt forskud og har SimplexWeb brugt en større arbejdsindsats end omtalte indskud, skal kunden betale SimplexWeb for ikke betalt arbejdsindsats. Kunden vil herefter modtage hjemmesiden i den færdighedsgrad den har.

 

15. FORCE MAJEURE

15.1

Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til en aftale, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

15.2

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

(a) strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt

(b) civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig

(c) brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe

(d) umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler

(e) umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk

(f) en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.

15.3

Vores opfyldelse af en aftale anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.