Ordliste for hjemmesidekøb

Dette er, hvad dit webbureau mener – en ordliste over de gængse vendinger

A/B-testning (også kendt som splittest)

A/B-testning er en metode til at sammenligne to versioner af en hjemmeside for at fastslå, hvilken version der præsterer bedst. A/B-test bruger data og anvender statistik til at validere designændringer med henblik på at forbedre tilstrømningen af nye kunder.

Backup

Backup er en aktivitet, hvor man kopierer filer eller databaser til et sikkert sted. I tilfælde af svigt i udstyr eller andre nedbrud vil filerne således kunne gendannes.

Billedtitel (SEO)

Billedtitel (SEO) er en form for overskrift til de billeder, I lægger op på jeres hjemmeside. Billedtitlen hjælper søgemaskiner (herunder Google) til at se, hvad billedet handler om.

CMS

CMS står for Content Management System og er betegnelsen for et stykke software, hvorigennem det er muligt at håndtere elektronisk indhold, for eksempel dokumenter, filer og billeder.

Domæne

Domæne er simpelt fortalt den adresse, I indtaster for at komme til en given hjemmeside. Dette kunne fx være www.matas.dk.

Google Analytics

Google Analytics er et gratis analyseprogram lavet af Google. Programmet kan give ejeren af en hjemmeside information omkring fx antallet af besøgende, hvad de besøgende foretager sig på en hjemmeside, hvor lang tid en besøgende bruger på siden og meget andet. Programmet kan bruges til at optimere ens hjemmeside.

Google Maps

Google Maps (https://www.google.dk/maps) er et gratis webbaseret verdenskort, der giver detaljeret information omkring mange geografiske regioner rundt omkring i verden. Mange steder tilbyder Google Maps billeder på gadeplan.

Hosting

Hosting er en forudsætning for at få en hjemmeside på internettet. Filerne til hjemmesiden bliver lagt på en såkaldt server, som er er en form for harddisk med adgang til internettet.

Hostingudbyder

Hostingudbyder er en betegnelse for en virksomhed, der leverer hosting.

Iterationsproces

Iterationsproces er gentagelse af en proces, indtil den har opnået et givent mål. I forbindelse med udarbejdelse af en hjemmeside kunne dette være, at designet af en hjemmeside justeres, indtil kunden er tilfreds. Der vil således være en proces med tilbagemelding på designet og justering af designet, som vil fortsætte, indtil kunden er tilfreds.

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering er en struktureret måde at optimere en hjemmeside mod et givent mål (mange gange at få flere kunder). Ofte foregår konverteringsoptimering ved at indsamle data omkring, hvordan besøgende agerer på en hjemmeside.

Linkbuilding

Linkbuilding udføres i forbindelse med søgemaskineoptimering og dækker over en måde at få links til en given hjemmeside fra andre hjemmesider. Et link bliver i SEO-verdenen ofte betegnet som en form for stemme. Det vil sige, at jo flere udefrakommende links en hjemmeside har, des flere stemmer på denne side. Dog er alle links ikke lige vigtige, og i nogle tilfælde kan de endda være skadelige for en hjemmeside.

Menubjælken/topmenuen

Menubjælken/topmenuen findes ofte øverst på en hjemmeside. I denne bjælke finder man navigationselementer, hvorigennem man kan komme til forskellige undersider af en hjemmeside.

Metadatabeskrivelse (SEO)

Metadatabeskrivelse (SEO) bruges til søgemaskineoptimering (se nedenfor). Via metadata-deskription kan man beskrive, hvad en side på en hjemmeside handler om. Denne beskrivelse vil ofte blive vist i søgeresultaterne for den pågældende hjemmeside.

Mobilvenlig hjemmeside betyder

Mobilvenlig hjemmeside betyder, at en hjemmeside tilpasser sig mobile enheder. Det vil sige, at indholdet på siden bliver mindre, således at det passer til dimensionerne på den mobile enhed. At have en mobilvenlig hjemmeside bliver mere og mere vigtigt, da flere og flere brugere søger via deres mobile enheder. Ny undersøgelser fra Google har vist, at de i dag har flere besøgende fra mobiltelefoner og tablets, end de har fra brugere på computere.

Off-page SEO

Off-page SEO er søgemaskineoptimering, der foregår ”uden for” en given hjemmeside. Off-page SEO vil ofte indbefatte linkbuilding o. lign.

On-page SEO

On-page SEO er, i modsætning til off-page SEO, betegnelsen for den søgemaskineoptimering, der sker på en given hjemmeside. Dette indbefatter bl.a. oprettelse af metadatabeskrivelse, billedtekster og meget mere.

OpenSource

OpenSource er betegnelsen for noget (ofte software), hvor alle har lov til at ændre i den bagvedliggende kode. Styrken ved OpenSource er, at flere brugere har mulighed for at rette fejl og mangler, og at der derved opnås større diversitet i såvel design som udvikling.

Pop-up reklamer

Pop-up reklamer er bokse, der fremkommer på en hjemmeside, når brugeren besøger siden. Der er mange forskellige måder, en pop-up kan fremkomme; eksempelvis kan den enten komme fra bunden og glide ind på siden eller dukke frem midt på siden.

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside er en anden betegnelse for en mobilvenlig hjemmeside (se ovenfor).

Redirect af domæne

Redirect af domæne betyder i bund og grund, at man peger domænet på en host for at fortælle, at det er her, hjemmesidens filer ligger. For danske domæner sker redirect hos DK-hostmaster.

SEO

SEO står for Search Engine Optimization og er det engelske udtryk for søgemaskineoptimering. Søgemaskineoptimering er en proces, som indbefatter bl.a. on-page og off-page SEO. Målet med SEO er at komme så højt op i en søgemaskine som muligt, således at man kan blive mere synlig for en potentiel kunde.

SEO-titel

SEO-titel er i bund og grund overskriften på en given side på en hjemmeside. En SEO titel bør beskrive, hvad den pågældende side omhandler, således at en person, der ser sidens titel i et søgeresultat, ved, hvad vedkommende kan forvente. SEO-titler er ofte vist som overskrifter i de resultater, der fremkommer i søgeresultaterne i en søgemaskine.

Topmenu

Topmenu se menubjælke ovenfor.

Søgemaskineoptimering

Søgemaskineoptimering er den danske betegnelse for SEO (se ovenfor).

URL

URL står for Uniform Resource Locator og er en anden betegnelse for en webadresse (fx www.matas.dk).

XML-sitemap

XML-sitemap er et dokument, som anvendes i forbindelse med SEO og hjælper Google og andre søgemaskiner til bedre at forstå indholdet af en given hjemmeside.

WordPress

WordPress er et stykke hjemmesidesoftware udarbejdet som OpenSource. WordPress er meget populært, og der er i dag over 74 millioner hjemmesider lavet i WordPress på verdensplan.